บอร์ด ก.ล.ต.กำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยผู้ซื้อขายต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอยู่แล้ว หรือผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี jumbo jili รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถรับความเสี่ยงได้ ก.ล.ต.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นการทั่วไป (public hearing) ในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มกลไกคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2564 ให้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ซื้อขายให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านความรู้และความสามารถในการรับความเสี่ยง และต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนเริ่มให้บริการ โดย ก.ล.ต. ได้จัดให้มีเสวนาการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 และ 24 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจสำนักงาน กลต. ด้วย นั้น สล็อต ก.ล.ต. ได้รวบรวมความคิดเห็นจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมการเสวนาตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่เปิดรับฟังความคิดเห็น มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 6,932 ราย…

Continue Reading

ก.ล.ต.กับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่บทความเรื่อง “ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ใน “สินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน” โดย นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน โดยระบุว่า เมื่อพูดถึงการกำกับดูแล “สินทรัพย์ดิจิทัล” jumbo jili ซึ่งประกอบด้วยคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ทุกสายตาน่าจะพุ่งตรงมาที่ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาซื้อขายบิทคอยน์มีความร้อนแรงและสร้างกระแสความนิยมในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมาก ขณะที่หลายคนอาจมีคำถามว่า ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) หรืออยู่ตรงไหนในจักรวาลของ “สินทรัพย์ดิจิทัล” และต้องทำอะไรเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน มีอะไรใน “ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล” หากมองไปในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลจะพบว่า นอกจากคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลแล้ว ยังมีกิจการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลาย ซึ่งต้องมาทำความรู้จักกัน โดยสินทรัพย์ดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะและการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน…

Continue Reading

Bitazza

Bitazza ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆตั้งแต่การเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และอื่น ๆ ที่แบ่งปันวิสัยทัศน์เดียวในการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลและการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเทคโนโลยีทางการเงิน ภารกิจของ Bitazza ตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ว่าสินทรัพย์ดิจิทัล jumbo jili และการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดบนบล็อกเชนสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ และทำงานได้อย่างราบรื่นในอนาคตอันใกล้นี้ ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล Bitazza ช่วยให้คู่ค้าสามารถเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีสภาพคล่องและมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดโดยใช้การกำหนดราคาจากทั่วโลกในสกุลเงินอาเซียน Bitazzaมีเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายและจัดการคริปโตเคอร์เรนซี ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม สล็อต Bitazza ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงการคลังของประเทศไทย Bitazza เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกที่นำเสนอและกำหนดเส้นทางอย่างชาญฉลาดของคำสั่งซื้อในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูงและโทเคนระบบนิเวศดิจิทัลของตนเองซึ่งจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับแพลตฟอร์ม เกี่ยวกับ Lightnet สล็อตออนไลน์ Lightnet Group เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีภารกิจส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงและความคล่องตัวทางการเงินของผู้บริโภคที่ยังเข้าไม่ถึงการบริการที่มีแนวโน้มใช้บริการ (underbanked) และให้บริการซื้อขายด้านการเงินแก่ลูกค้าซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ผ่านระบบนิเวศเพื่อการโอนเงินข้ามพรมแดน Lightnet Group เลือกใช้ Velo Protocol เป็นบล๊อกเชนโปรโตคอลของบริษัท ยกระดับให้บริษัทมีสถานะเป็นเครือข่ายการชำระราคายุคใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชน jumboslot และการเชื่อมต่อระบบการเงินที่มีอยู่แล้วเข้ากับเครือข่ายตัวแทนและกระเป๋าสตางค์เงินสด ในระยะแรก Lightnet Group ให้ความสำคัญกับการโอนเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจำนวนเงินที่ได้รับการโอนสูงกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ Lightnet ก่อตั้งโดยคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ สมาชิกในครอบครัวเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในเอเชีย…

Continue Reading

ประกาศความร่วมมือกันพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินยุคใหม่

Bitazza นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ Lightnet Group ประกาศความร่วมมือการเข้าซื้อหุ้น Bitazza ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ Bitazza เดินหน้าเติบโตธุรกิจได้ โดยการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้นับเป็นการผนึกความร่วมมือแบบพันธมิตรระหว่าง Bitazza, Lightnet Group และ Velo Labs เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินยุคใหม่ ผ่านการเชื่อมต่อระบบการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับเครือข่ายดิจิทัลระดับโลกอย่างไร้รอยต่อ jumbo jili ก่อให้เกิดการเส้นทางการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั่วไปและสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานชาวไทยจำนวนหลายล้านคนสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียเริ่มนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเริ่มจากผู้ใช้ในประเทศไทยด้วยการเพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากการใช้ SWIFT โดยการมอบเครือข่ายที่มีต้นทุนต่ำใช้งานได้แบบทันทีเกือบเรียลไทม์และสามารถใช้ร่วมกันกับเครือข่ายอื่นๆได้เพื่อมอบบริการด้านการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ในประเทศไทย ● Bitazza Lightnet Group และ Velo Labs ร่วมมือกันเพื่อยกระดับโซลูชั่นด้านการเงินและการลงทุนในเอเชียผ่านการขยายเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาค สล็อต ● สร้างระบบนิเวศทางการเงินรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการโอนระหว่างสกุลเงินทั่วไปและสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมทั้งเชื่อมโยงชาวไทยเข้ากับตลาดต่างประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการรวมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitazza (Digital Asset Broker Licenses) ใบอนุญาตเอ็มพีไอ (MPI) ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับบริการการชำระเงิน (Payment Services Act : PSA) ในความดูแลขององค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์…

Continue Reading

MAJOR นำร่องเปิดให้แลกซื้อตั๋วหนังด้วยคริปโท

นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกับซิปเม็กซ์ (ZIPMEX) แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย และแรพิดซ์ (RAPIDZ) ผู้ให้บริการระบบบริหารการรับแลกสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มโครงการ “ทดลองรับแลกตั๋วหนังด้วยสกุลเงินดิจิทัล” รายแรกของไทย jumbo jili ซึ่งบริษัทถือเป็นโรงภาพยนตร์รายแรกในอุตสาหกรรมบันเทิงที่ทดลองรับสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Crytocurrency) แลกรับตั๋วหนัง โดยในช่วงเริ่มต้นการทดลองจะใช้บิทคอยน์ (Bitcoin) ในการซื้อตั๋วหนัง โดยจะเริ่มให้บริการที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เป็นสาขาแรก ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 64 เป็นต้นไป บริษัทได้เปิดกระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิกส์ (Wallet) กับผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตรทั้ง 2 ราย เพื่อเป็นการนำเหรียญที่ลูกค้าใช้ซื้อตั๋วหนังตามมูลค่ามาเก็บไว้ และบริษัทสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งทาง RAPIDZ จะเป็นผู้รับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี หากราคาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีปรับเพิ่มขึ้นทาง RAPIDZ จะได้ส่วนต่างกำไรไป แต่หากราคาปรับลดลง ทาง RAPIDZ ก็จะรับผลขาดทุนไปแทน โดยที่ทางเมเจอร์ฯยังคงรับรายได้จากการขายตั๋วหนังตามราคาที่เสนอขายกับลูกค้า สล็อต…

Continue Reading

ก.ล.ต.ยันยังไม่เคาะเกณฑ์คุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโท

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในการเสวนา “เจาะทุกประเด็นการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี” ว่า ก.ล.ต.ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ออกมาบังคับใช้ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเปิดรับความเห็นที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่เปิดจนถึงขณะนี้มีผู้แสดงความเห็นมาแล้ว 6 พันราย jumbo jili สำหรับหลักการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี เช่น คุณสมบัติด้านฐานะการเงินและ/หรือด้านความรู้ความเข้าใจเช่น มีรายได้ต่อปีไม่นับรวมกับคู่สมรส ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หรือ มีสินทรัพย์สุทธิ (net worth) ตั้งแต่ 10 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยประจำ หรือ มีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล (port size) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ขณะที่คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องมีประสบการณ์ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี หรือ มีประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือเป็น professional ตามที่ ก.ล.ต.กำหนด ในกรณีผู้ลงทุนลักษณะอื่นที่ไม่เข้าข่ายข้อกำหนดข้างต้นต้องลงทุนผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Fund…

Continue Reading