BitX ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับ บริษัท บิทเอ็กซ์ วอลเล็ต จำกัด (BitX) ผ่านเว็บไซต์ของ BitX และเฟซบุ๊ก BitX jumbo jili ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า BitX ยังไม่ได้มีการยื่นคำขอหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ผู้ที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงตนต่อบุคคลทั่วไปในการชักชวน หรือให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว และผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย สล็อต ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC…

Continue Reading

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

6 ประเทศอาเซียนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในพิธีออนไลน์ จัดโดยสมาคมบล็อกเชนสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 64 ที่ผ่านมา นับเป็นการร่วมมือกันเป็นครั้งแรกขององค์กรบล็อกเชนทั่วภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลีย มุ่งสู่ความร่วมมือด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนระดับเอ็นเทอร์ไพรส์ jumbo jili เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแล ด้านการศึกษา และด้านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม สมาคมบล็อกเชนอินโดนีเซีย (ABI), สมาคมบล็อกเชนสิงคโปร์ (BAS), สมาคมเล็ดเจอร์กระจายศูนย์แห่งฟิลิปปินส์ (DLTAP), ศูนย์ธุรกิจและการเงินนานาชาติลาบวน (Labuan IBFC), สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) และบล็อกเชนออสเตรเลีย (BA) ประกาศการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก่อตั้งสหภาพบล็อกเชนอาเซียน (ASEAN Blockchain Consortium – ABC) เพื่อสร้างและเสริมความแกร่งในความสัมพันธ์ระดับนานาชาติในการส่งเสริมเทคโนโลยีบล็อกเชน พิธีลงนามดิจิทัลนี้ได้รับการสนับสนุนจากเดโดโค (Dedoc0) แพลตฟอร์มการลงนามบนบล็อกเชน ซึ่งนับเป็นการร่วมมือกันเป็นครั้งแรกขององค์กรบล็อกเชนทั่วภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลีย ในการผลักดันการศึกษาด้านบล็อกเชน แบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัล และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้งานทั่วทั้งอาเซียนและออสเตรเลีย สล็อต พิธีลงนามถูกจัดในรูปแบบออนไลน์โดย BAS ในวันที่ 22 เมษายน โดยมีสักขีพยานได้แก่ นายเอดี พริโอ พัมบูดี…

Continue Reading

ผู้นำวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ ร่วมกับ 7 บริษัทชั้นนำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association: TDO) แห่งแรกของไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เพิ่มความมั่นใจนักลงทุน สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไป jumbo jili นายพีรเดช ตันเรืองพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Upbit Thailand) ในฐานะของประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการเงิน การบริการ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งระดมทุน รวมถึงอยู่ในความสนใจของนักลงทุน ทำให้เกิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทุกรายล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) แต่ในปัจจุบันยังคงมีความไม่สมดุลของการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแนวทางการกำกับดูแลอยู่บ้าง ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจำนวน 8 บริษัทจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade…

Continue Reading

บอร์ด ก.ล.ต.กำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยผู้ซื้อขายต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอยู่แล้ว หรือผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี jumbo jili รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถรับความเสี่ยงได้ ก.ล.ต.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นการทั่วไป (public hearing) ในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มกลไกคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2564 ให้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ซื้อขายให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านความรู้และความสามารถในการรับความเสี่ยง และต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนเริ่มให้บริการ โดย ก.ล.ต. ได้จัดให้มีเสวนาการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 และ 24 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจสำนักงาน กลต. ด้วย นั้น สล็อต ก.ล.ต. ได้รวบรวมความคิดเห็นจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมการเสวนาตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่เปิดรับฟังความคิดเห็น มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 6,932 ราย…

Continue Reading

ก.ล.ต.กับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่บทความเรื่อง “ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ใน “สินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน” โดย นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน โดยระบุว่า เมื่อพูดถึงการกำกับดูแล “สินทรัพย์ดิจิทัล” jumbo jili ซึ่งประกอบด้วยคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ทุกสายตาน่าจะพุ่งตรงมาที่ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาซื้อขายบิทคอยน์มีความร้อนแรงและสร้างกระแสความนิยมในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมาก ขณะที่หลายคนอาจมีคำถามว่า ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) หรืออยู่ตรงไหนในจักรวาลของ “สินทรัพย์ดิจิทัล” และต้องทำอะไรเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน มีอะไรใน “ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล” หากมองไปในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลจะพบว่า นอกจากคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลแล้ว ยังมีกิจการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลาย ซึ่งต้องมาทำความรู้จักกัน โดยสินทรัพย์ดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะและการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน…

Continue Reading

Bitazza

Bitazza ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆตั้งแต่การเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และอื่น ๆ ที่แบ่งปันวิสัยทัศน์เดียวในการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลและการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเทคโนโลยีทางการเงิน ภารกิจของ Bitazza ตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ว่าสินทรัพย์ดิจิทัล jumbo jili และการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดบนบล็อกเชนสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ และทำงานได้อย่างราบรื่นในอนาคตอันใกล้นี้ ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล Bitazza ช่วยให้คู่ค้าสามารถเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีสภาพคล่องและมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดโดยใช้การกำหนดราคาจากทั่วโลกในสกุลเงินอาเซียน Bitazzaมีเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการจดทะเบียนซื้อขายและจัดการคริปโตเคอร์เรนซี ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม สล็อต Bitazza ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงการคลังของประเทศไทย Bitazza เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกที่นำเสนอและกำหนดเส้นทางอย่างชาญฉลาดของคำสั่งซื้อในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูงและโทเคนระบบนิเวศดิจิทัลของตนเองซึ่งจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับแพลตฟอร์ม เกี่ยวกับ Lightnet สล็อตออนไลน์ Lightnet Group เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีภารกิจส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงและความคล่องตัวทางการเงินของผู้บริโภคที่ยังเข้าไม่ถึงการบริการที่มีแนวโน้มใช้บริการ (underbanked) และให้บริการซื้อขายด้านการเงินแก่ลูกค้าซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ผ่านระบบนิเวศเพื่อการโอนเงินข้ามพรมแดน Lightnet Group เลือกใช้ Velo Protocol เป็นบล๊อกเชนโปรโตคอลของบริษัท ยกระดับให้บริษัทมีสถานะเป็นเครือข่ายการชำระราคายุคใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชน jumboslot และการเชื่อมต่อระบบการเงินที่มีอยู่แล้วเข้ากับเครือข่ายตัวแทนและกระเป๋าสตางค์เงินสด ในระยะแรก Lightnet Group ให้ความสำคัญกับการโอนเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจำนวนเงินที่ได้รับการโอนสูงกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ Lightnet ก่อตั้งโดยคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ สมาชิกในครอบครัวเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในเอเชีย…

Continue Reading

ประกาศความร่วมมือกันพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินยุคใหม่

Bitazza นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ Lightnet Group ประกาศความร่วมมือการเข้าซื้อหุ้น Bitazza ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ Bitazza เดินหน้าเติบโตธุรกิจได้ โดยการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้นับเป็นการผนึกความร่วมมือแบบพันธมิตรระหว่าง Bitazza, Lightnet Group และ Velo Labs เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินยุคใหม่ ผ่านการเชื่อมต่อระบบการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับเครือข่ายดิจิทัลระดับโลกอย่างไร้รอยต่อ jumbo jili ก่อให้เกิดการเส้นทางการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั่วไปและสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานชาวไทยจำนวนหลายล้านคนสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียเริ่มนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเริ่มจากผู้ใช้ในประเทศไทยด้วยการเพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากการใช้ SWIFT โดยการมอบเครือข่ายที่มีต้นทุนต่ำใช้งานได้แบบทันทีเกือบเรียลไทม์และสามารถใช้ร่วมกันกับเครือข่ายอื่นๆได้เพื่อมอบบริการด้านการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ในประเทศไทย ● Bitazza Lightnet Group และ Velo Labs ร่วมมือกันเพื่อยกระดับโซลูชั่นด้านการเงินและการลงทุนในเอเชียผ่านการขยายเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาค สล็อต ● สร้างระบบนิเวศทางการเงินรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการโอนระหว่างสกุลเงินทั่วไปและสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมทั้งเชื่อมโยงชาวไทยเข้ากับตลาดต่างประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการรวมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitazza (Digital Asset Broker Licenses) ใบอนุญาตเอ็มพีไอ (MPI) ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับบริการการชำระเงิน (Payment Services Act : PSA) ในความดูแลขององค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์…

Continue Reading

MAJOR นำร่องเปิดให้แลกซื้อตั๋วหนังด้วยคริปโท

นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกับซิปเม็กซ์ (ZIPMEX) แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย และแรพิดซ์ (RAPIDZ) ผู้ให้บริการระบบบริหารการรับแลกสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มโครงการ “ทดลองรับแลกตั๋วหนังด้วยสกุลเงินดิจิทัล” รายแรกของไทย jumbo jili ซึ่งบริษัทถือเป็นโรงภาพยนตร์รายแรกในอุตสาหกรรมบันเทิงที่ทดลองรับสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Crytocurrency) แลกรับตั๋วหนัง โดยในช่วงเริ่มต้นการทดลองจะใช้บิทคอยน์ (Bitcoin) ในการซื้อตั๋วหนัง โดยจะเริ่มให้บริการที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เป็นสาขาแรก ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 64 เป็นต้นไป บริษัทได้เปิดกระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิกส์ (Wallet) กับผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตรทั้ง 2 ราย เพื่อเป็นการนำเหรียญที่ลูกค้าใช้ซื้อตั๋วหนังตามมูลค่ามาเก็บไว้ และบริษัทสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งทาง RAPIDZ จะเป็นผู้รับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี หากราคาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีปรับเพิ่มขึ้นทาง RAPIDZ จะได้ส่วนต่างกำไรไป แต่หากราคาปรับลดลง ทาง RAPIDZ ก็จะรับผลขาดทุนไปแทน โดยที่ทางเมเจอร์ฯยังคงรับรายได้จากการขายตั๋วหนังตามราคาที่เสนอขายกับลูกค้า สล็อต…

Continue Reading