SCB 10X ประกาศความสำเร็จภารกิจปั้น APE BOARD

SCB 10X ประกาศความสำเร็จภารกิจปั้น “APE BOARD” สตาร์ทอัพระดับโลกโดยทีม Venture Builder แพลตฟอร์มรวมพอร์ตการลงทุนใน DeFi ที่มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 350,000 คนจาก 165 ประเทศทั่วโลก jumbo jili เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีมุ่งสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านการลงทุนและทดลองสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศความสำเร็จในการปั้นสตาร์ทอัพรายแรกที่เกิดจาก Incubation Program ภายในองค์กร ส่ง “APE BOARD” แพลตฟอร์มที่รวบรวมและแสดงพอร์ตการลงทุนใน DeFi (Decentralized Finance) ส่วนบุคคล ที่พัฒนาโดยหน่วยงาน Venture Builder ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 350,000 คนจาก 165 ประเทศทั่วโลก รองรับกว่า 79 Protocols (ฟาร์ม) ครอบคลุม 5 Chains หลัก ได้แก่ Ethereum, Binance…

Continue Reading

Binance ยักษ์ใหญ่วงการคริปโต

สำนักงานกำกับตลาดการเงินอังกฤษ (FCA) ได้สั่งให้ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในโลก ยุติการทำธุรกรรมทั้งหมดในสหราชอาณาจักร พร้อมกับเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินคริปโต jumbo jili แถลงการณ์ของ FCA ระบุว่า “บริษัท Binance Markets ซึ่งเป็นนิติบุคคลของ Binance ในสหราชอาณาจักร ต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FCA โดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทันที” นอกจากนี้ FCA ยังได้ออกแถลงการณ์เตือนบรรดาผู้บริโภคให้ระมัดระวังการลงทุนในสกุลเงินคริปโต เช่นเดียวกับที่เคยเตือนเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาว่า ผู้ที่ลงทุนในสกุลเงินคริปโตมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมด “FCA มีความตระหนักว่า บริษัทบางแห่งกำลังเสนอการลงทุนในรูปสกุลเงินคริปโต หรือปล่อยกู้ หรือให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งถ้าผู้บริโภคเข้าลงทุนในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ก็ควรเตรียมตัวที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด” FCA ระบุ ถ้อยแถลงของ FCA เป็นการสะท้อนคำเตือนของนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งกล่าวว่า สกุลเงินคริปโตไม่มีมูลค่าในตัวเอง และผู้ที่เข้าลงทุนก็ควรเตรียมตัวที่จะสูญเสียเงินทั้งหมด สล็อต “ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งว่า คุณจะซื้อมันได้ก็ต่อเมื่อคุณพร้อมที่จะสูญเสียเงินทั้งหมด” นายเบลีย์กล่าว ทั้งนี้ Binance เป็นแพลทฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการจัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน และมีสำนักงานที่สิงคโปร์ ในช่วงกลางเดือน…

Continue Reading

ก.ล.ต. เปิด hearing การแก้ไขกฎหมาย

ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. 4 ฉบับ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและ ยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในยุคดิจิทัลและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 jumbo jili สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ศึกษาการแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ จึงเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561ทั้งนี้ การเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ สล็อต (1) การส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน และการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์(2) การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปรับปรุงการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ และการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน(3) การกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่น การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลดข้อจำกัดในการจัดตั้งและการประกอบการ และการปรับปรุงการดำเนินกิจการและการลงทุนในหลักทรัพย์ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์(4) การระดมทุน…

Continue Reading

ก.ล.ต. วอนประชาชน-บจ.ใช้ความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนและบริษัทจดทะเบียนใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด และบริษัทจดทะเบียนยังมีหน้าที่ที่ควรคำนึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับควบคู่กับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท jumbo jili ปัจจุบันเริ่มมีประชาชนและบริษัทจดทะเบียนสนใจทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้ทันที (Utility Token พร้อมใช้) ของบริษัทจดทะเบียนสำหรับนำมาแลกสินค้าและบริการของบริษัท ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนหรือการชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทจดทะเบียน สล็อต ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 8 ก.ค.64 ยังได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมาย ผู้ใช้หรือผู้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งยังมีความเสี่ยงจากการสูญเสียมูลค่าหากถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ และการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทยังเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องเข้าใจความเสี่ยง ดังนั้น ธปท. จึงยังคงไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางการชำระค่าสินค้าและบริการ สล็อตออนไลน์ ก.ล.ต.จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และในกรณีของบริษัทจดทะเบียนที่มีแผนการลงทุนหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยควรคำนึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับควบคู่กับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ (fiduciary duties) jumboslot นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทจดทะเบียนต้องมีการพิจารณาขนาดรายการและปฏิบัติตามที่ประกาศกำหนด โดยหากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ มีหลักเกณฑ์กำหนดในเรื่องการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลสำคัญ…

Continue Reading

SCB 10X จับมือ ยูนิคอร์นระดับโลก

SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนในยูนิคอร์นระดับโลก “Fireblocks”แพลตฟอร์มผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับการดูแลความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต jumbo jili เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าภารกิจ Moonshot Mission (มูนช็อต มิชชั่น) มุ่งลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนหลักในการระดมทุนรอบ Series D ของ Fireblocks แพลตฟอร์มผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับการดูแลความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมกับกลุ่มผู้ลงทุนชั้นนำ ได้แก่ Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue และ DRW โดย SCB 10X นับเป็นบริษัทในเครือธนาคารรายที่ 3 ที่ร่วมลงทุนใน Fireblocks ต่อจาก BNY Mellon และ SVB Capital โดยการระดมทุนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ Fireblocks มีมูลค่าบริษัท (Valuation) พุ่งทะยานสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ…

Continue Reading

เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล เตรียมเดินเกมรุก

เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ประกาศความพร้อมดันโปรดักส์ใหม่ป้อนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ” (SiriHub Investment Token) หลังสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ขึ้นแท่นเป็น Real Estate-backed ICO ตัวแรกของไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. jumbo jili นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัดนายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล มองเห็นศักยภาพของตลาด ICO ในไทย ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุน 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มนักลงทุนตลาดทุนเดิมและกลุ่มตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงการลงทุนรูปแบบใหม่ วันนี้เราประสบความสำเร็จอีกขั้น ด้วยการเตรียมเสนอขาย…

Continue Reading