ก.ล.ต. เตือน “ความเสี่ยง” การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่มีคนสนใจระดมทุนด้วยการออกออกไอซีโอ และเริ่มมีการชักชวนให้ประชาชนลงทุนในไอซีโอและคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) มากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการเตือนและให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องว่า

jumbo jili

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งไอซีโอและคริปโตเคอเรนซีจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างมาก เพราะการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้มีความเสี่ยงในหลายแง่มุม หากผู้ลงทุนไม่เข้าใจอย่างแท้จริงจะเสียหายได้โดยง่าย

นอกจากนี้ อาจมีผู้ฉวยโอกาสในการสร้างกระแสโดยนำโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมาเป็นจุดขาย หรือโครงการที่ไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว และ/หรือนำเรื่องเทคโนโลยีมาบังหน้า เพื่อหลอกลวงประชาชนให้ลงทุน

ผู้ที่ได้รับการชักชวนหรือคิดที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จำเป็นต้องทำความเข้าใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสินทรัพย์ที่จะลงทุน ตัวกิจการ สิทธิของผู้ลงทุน และโครงสร้างของโทเคนที่จะได้รับจากการลงทุน และประเมินความเหมาะสมเทียบกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนก่อนลงทุนเสมอ ตลอดจนระวังความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้บริการไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่ในการกำกับดูแลความเสี่ยงและไม่มีการกำหนดมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และอื่น ๆ

สล็อต

ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์กำกับดูแลการออกไอซีโอผู้ลงทุนจึงไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ ประกอบกับโครงการที่ระดมทุนอาจยังเป็นเพียงแนวคิด และการดำเนินการตามโครงการที่ระบุอาจไม่สำเร็จ หรือสำเร็จแต่ไม่เหมือนที่เปิดเผยไว้แต่แรก เนื่องจากข้อมูลในเอกสารประกอบการเสนอขายไอซีโอ (white paper) นั้นอาจเปรียบเสมือนเป็นสัญญาปากเปล่า

แนวทางกำกับดูแลที่อยู่ระหว่างพิจารณาของทางการ จะเปิดให้การระดมทุนและทำธุรกรรมในช่องทางนี้ที่สุจริต สามารถดำเนินไปได้ แต่ให้มีการเปิดเผยข้อมูล เพิ่มความโปร่งใส กำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่คัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขาย และกำกับดูแลมาตรฐานของตัวกลางที่เกี่ยวข้อง

สล็อตออนไลน์

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำกับดูแลจะช่วยลดความเสี่ยงได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น ป้องกันการหลอกลวง แชร์ลูกโซ่ และความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ยังคงมีอยู่ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการ ความเสี่ยงจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวน ตลอดจนความเสี่ยงจากการที่ระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกโจรกรรมไซเบอร์ และที่สำคัญที่สุด ควรตระหนักว่า หากเกิดความเสียหาย มีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถเรียกร้องจากใครได้ ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจ อย่าลงทุน เพราะสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เหมาะกับทุกคน

jumboslot

รวมถึงอีอาร์เอ็กซ์ (ERX) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายล่าสุดที่ได้รับไลเซ่นส์จาก ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยได้แถลงแผนธุรกิจล่าสุดว่าจะมุ่งเน้นการซื้อขายเฉพาะโทเคนดิจิทัลเท่านั้น โดยอีอาร์เอ็กซ์เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักการเงินในตลาดทุนดั้งเดิมที่มีประสบการณ์รวมกันกว่า 60 ปี บ่งบอกว่าคนการเงินดั้งเดิมสนใจที่จะเข้ามาในตลาดนี้อย่างชัดเจน

Investment Token จึงน่าจะเป็นจุดบรรจบที่ลงตัวที่จะเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมและโลกดิจิทัลให้เดินไปพร้อมกัน น่าเสียดายที่ ก.ล.ต. ได้ประกาศออกมาล่าสุดว่าจะต้องพิจารณากฎเกณฑ์การนำเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรืออื่นๆที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ เนื่องจากมีความคล้ายกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์เดิม ทำให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องเลื่อนออกไป

หากกฎระเบียบมีความชัดเจน การที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่ยาก จึงหวังว่า ก.ล.ต. จะพิจารณากฎเกณฑ์ดังกล่าวออกมาให้ได้เร็วๆนี้

slot

บล็อกเชนกำลังพาเข้าสู่ยุค decentralized finance และ decentralized wealth คือ ยุคที่คนสามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาปล่อยกู้ได้ใน pool yield farming เป็นแนวคิดที่ว่า ให้คนนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามา ในฐานะของผู้ดูแลสภาพคล่องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง (market maker) คล้าย ๆ สิ่งที่ธนาคารทำ มีแค่ smart contract code มีกลุ่มหนึ่งที่จัดตั้ง พอคนนำเงินในสกุลเงินดิจิทัลเข้ามาก็มีการปันผลให้ชัดเจน เป็นการปันผลต่อวินาที ซึ่งการปันผลวันต่อวัน ไม่ต้องรอรายไตรมาส

“decentralised wealth ช่วยให้ทุกคนสามารถมีโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เป็นการกระจายอำนาจทางการเงินให้ทุกคน เป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนให้ทุกคน นอกจากนี้ wealth ยังอาจหมายถึงการ data monetization ของเราเป็น token ได้เลย”

ข้อควรระวังในการถือและใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล คือ การเก็บและดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล ความเสี่ยงเรื่องการปลอมหรือการแฮกสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งข้อเสี่ยงอยู่ที่ตัว code ของ smart contract ซึ่งสามารถมาใช้บริการของศูนย์กลางของการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล และความเสี่ยงเรื่องการนำบล็อกเชนไปใช้ในองค์กร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มาตรฐานกลาง

ภาพรวมของกฎเกณฑ์ กฎหมายของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่ออกกฎเกณฑ์พวกนี้มา ซึ่งจะไม่ค่อยเห็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศอื่นนัก

ต้องชื่นชมกลต.ที่มีความตั้งใจที่ดีที่อยากจะปกป้องนักลงทุน สร้างมาตรฐานให้อุตสาหกรรมด้วยการออกใบอนุญาต

ทั้งนี้ การมีใบอนุญาตเหล่านี้ จะส่งผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจเหล่านี้ในประเทศไทยมีสิ่งขีดขวางค่อนข้างสูงมาก บริษัทต่างชาติเข้ามาใช้เวลานานมากกว่าจะได้รับใบอนุญาตเพราะมีกฎเกณฑ์​มาก และหลายคนมองว่าการมีคนมีมากำกับดูแลการซื้อขายบล็อกเชนไม่ค่อยสมเหตุสมผล และการกำกับดูแลในลักษณะนี้ไม่น่าได้ผลเท่าไร

ส่วนตัวมองว่าต้องสมดุลให้ดีระหว่างกฎเกณฑ์ที่ออกมากับเวลาของตลาด เพราะหากการให้ใบอนุญาตค่อนข้างช้ามาก แต่เวลาในโลกบล็อกเชนไวกว่าเวลาในชีวิตจริง 10 เท่า จะไม่สมดุลกัน