ก.ล.ต. กล่าวโทษ Binance กรณีประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษ Binance ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล)

jumbo jili

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่า Binance ได้มีการให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ผ่านเว็บไซต์ของ Binance โดยมีการชักชวนให้ประชาชนและผู้ลงทุนไทยเข้าใช้บริการไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ของ Binance และเพจเฟซบุ๊ก Binance Thai Community และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ก.ล.ต. ได้มีหนังสือไปยัง Binance ให้ชี้แจงข้อมูลต่อ ก.ล.ต. แต่ Binance ไม่ได้ชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด

การกระทำของ Binance ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 ซึ่งเป็นความผิดและมีโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษ Binance ต่อ บก.ปอศ. เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

สล็อต

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ผู้ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ซื้อขายสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” นอกจากนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป

สล็อตออนไลน์

โดยเราเปิดโอกาสให้พนักงานที่เป็นเจ้าของไอเดียธุรกิจและนักพัฒนา ได้เป็นเจ้าของร่วม (Co-founder) โดย SCB 10X เป็นผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน “APE BOARD” ได้รับความสนใจในการร่วมลงทุนจาก Venture Capital ระดับโลกหลายแห่ง

นอกจากนี้รูปแบบธุรกิจของ “APE BOARD” ยังสอดคล้องกับหนึ่งใน ecosystem ที่ SCB 10X ให้ความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาและพัฒนา คือ Blockchain Based Financial Services, Decentralized Finance (DeFi) และ Digital Assets หรือ บริการทางการเงินแบบไร้ศูนย์กลางบนบล็อกเชน ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับการดำเนินธุรกิจในโลกอนาคต”

“APE BOARD” แพลตฟอร์มรวบรวม และแสดงพอร์ตการลงทุนใน DeFi ส่วนบุคคล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 350,000 คนใน 165 ประเทศทั่วโลก

นายกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ CEO and Co-Founder APE BOARD เล่าว่า “APE BOARD ถูกคิดค้น และพัฒนาขึ้นมาจาก Pain Point ของผู้ใช้เป็นตัวตั้ง โดยเกิดจากประสบการณ์ของทีมนักพัฒนา ของ Venture Builder ที่ลงทุนใน DeFi (Decentralized Finance) บนหลากหลายแพลตฟอร์ม หลายฟาร์ม (Protocols) และหลาย Chain

อีกทั้งมีการเก็บ Digital Assets อยู่ใน Wallet มากกว่า 1 Wallet ซึ่งมีความกระจัดกระจาย และยากต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่เพื่อการลงทุน ในขณะที่การลงทุนใน DeFi นั้นเป็นการลงทุนที่แข่งขันกับเวลา และต้องใช้ความรอบคอบสูง ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เราเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของนักลงทุนใน DeFi ทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

jumboslot


ปัจจุบันมีจำนวนนักลงทุนประมาณ 1.75 ล้านคน โดยในไตรมาสแรกของปี 2021 มีผู้ลงทุนใน DeFi ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 50% สอดรับกับเทรนด์แห่งโลกอนาคต เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมและแสดงพอร์ตการลงทุนใน DeFi ส่วนบุคคล ที่รองรับกว่า 79 Protocols (ฟาร์ม) ครอบคลุม 5 Chains หลัก ได้แก่ Ethereum, Binance Smart Chain, Terra, Solana และ Polygon เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลการลงทุนได้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับการใช้งานผ่านทางสมาร์ทโฟนในรูปแบบ Web Application ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

โดยแพลตฟอร์มจะไม่มีการเก็บข้อมูลของนักลงทุน นับเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมและแสดงพอร์ตการลงทุนใน DeFi แห่งแรกของโลกที่พัฒนาโดยเทคคอมพานีในกลุ่มธนาคาร และได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ในอนาคตเรามุ่งหวังเปิดรับนักลงทุนและผู้ร่วมทีมที่สนใจเข้าร่วมกับบริษัท เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งหลังจากเปิดให้ได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมแล้วกว่า 350,000 คน โดย 10 อันดับผู้ใช้จากทั่วโลก ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อาเจนตินา สิงคโปร์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และ จีน มีผู้เข้าใช้แพลตฟอร์มเฉลี่ย 40,000 users ต่อวัน

มีสถิติการกลับมาใช้ซ้ำต่อสัปดาห์สูงถึง 60% โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเข้าใช้งานผ่านมือถือเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วน 56.8% ทั้งนี้แพลตฟอร์มของเราตั้งเป้ามีผู้ใช้งานเฉลี่ย 100,000 users ต่อวันภายในสิ้นปี 2564 นี้”

slot


ทำไมต้อง “APE BOARD” และทำไมต้องใช้ “ลิง” เป็นคาแรกเตอร์

ชื่อ “APE BOARD” มาจากคำว่า “APE” ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มนักลงทุนด้าน DeFi มีความหมายถึงการลงทุนได้รวดเร็วโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก ซึ่งตรงกับประโยชน์ของแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้ความสะดวก และรวดเร็วแก่นักลงทุนด้าน DeFi จึงนำมาสู่ชื่อ “APE BOARD”

นอกจากนี้ยังได้นำเอาคาแรกเตอร์ของ “ลิง” ที่มีคาแรกเตอร์ฉลาด ขี้เล่น และว่องไว สะท้อนถึงจริตของนักลงทุนด้าน DeFi โดยนำสีม่วงมาใช้เนื่องจากในเชิงจิตวิทยาสีม่วงสามารถช่วยกระตุ้นความสร้างสรรค์และสติปัญญา